Digitale transformatie staat hoog op de agenda van veel bedrijven, zeker sinds het uitbreken van de coronacrisis. Onderzoek leert echter dat de meeste digitale transformaties niet het succes opleveren wat ervan werd verwacht. Een groep experts van ShoppingTomorrow besloot daarom kritisch te kijken naar digitale transformatie als proces. Hoe zet je de stap van doel naar doen?

De coronacrisis en de bijbehorende maatregelen en lockdowns hebben een enorme digitale acceleratie tot gevolg gehad. Werken, leren, recreëren en winkelen, het moest allemaal op afstand. Bedrijven zijn daar uiteraard op ingesprongen, zo goed en zo kwaad als het kon. Zo werd digitale transformatie een nog belangrijker thema dan het al was.

De Boston Consulting Group becijferde in het afgelopen coronajaar dat slechts drie op de tien digitale transformatietrajecten succesvol kunnen worden genoemd, een magere score. De expertgroep Setting up a Digital Transformation Culture besloot in het onderwerp te duiken om de slagingskans te helpen vergroten. De groep wordt gehost door Adyen en door Youwe. Het laatste bedrijf is ook voorzitter van de groep.

Vier pijlers van digitale transformatie

Een digitale transformatie met een goede kans van slagen is datagedreven, maar door mensen gedragen. Het is een kwestie van mens én machine, concluderen de experts op basis van onderlinge gesprekken en de ervaringen binnen hun eigen organisaties. Samen hebben de experts vier digitale transformatiepijlers benoemd.

1. Technologie
2. Data
3. Processen
4. Mensen

De vier pijlers worden uitgebreid en concreet beschreven in de bluepaper van de expertgroep. Daarbinnen komen respectievelijk thema’s aan de orde als de beschrijving van een doelarchitectuur, de meerwaarde van een data maturity-analyse, de sleutelelementen voor een goed proces en het belang van communicatie en internal branding.

Digitale transformatie concreet gemaakt

De vier pijlers moeten gelijkelijk aan elkaar groeien om van digitale transformatie een succes te maken, aldus de experts, die de theorie hebben vertaald in een werkmethode: de ‘Maturity Mountain’. Voor elk van de vier pijlers zijn vijf plateaus gedefinieerd. Het zijn feitelijk beschrijvingen van de status quo, met een werkwijze die daarvoor tekenend is, een probleem dat hieruit kan ontstaan plus een mogelijke oplossing. Voor elk plateau is ook aangegeven welke stappen organisaties kunnen zetten om het volgende plateau te bereiken. De expertgroep is ervan overtuigd dat de scrum-methode zeer geschikt is om tot een digitale transformatiecultuur te komen.

Grote ambities, kleine stapjes

De ambities van bedrijven mogen natuurlijk groot zijn, ze doen er volgens de experts goed aan om digitale transformatie te realiseren in kleine stapjes. Ze kunnen starten met een minimum viable product (MVP) en vervolgens verder bouwen. Belangrijk is dat alle vier de genoemde pijlers voldoende aandacht krijgen, om succes mogelijk te maken op een hoger plateau.

Bluepaper

Wie werk wil maken van digitale transformatie kan de bluepaper van de expertgroep Setting up a Digital Transformation Culture downloaden op de website van ShoppingTomorrow, het kennisnetwerk van Thuiswinkel.org. Ook de Maturity Mountain is via de pagina van de experts te vinden.

Twinkle besteedt de komende tijd aandacht aan de bevindingen van onderzoeksplatform ShoppingTomorrow. De expertgroepen publiceerden hun conclusies half oktober in de bundel ‘Make Now Matter – Vandaag is alles anders, morgen ook’. Op de site van ShoppingTomorrow zijn de bluepapers gratis te downloaden. Samenvattingen daarvan vind je in ons dossier.Source link

Share This